Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Drejtesia paraqet një veprim nga i cili mvaret shumqka në jetë. Ky veprim është shum i rëndësishëm sepse paraqet një ndër faktorët kryesor për ecurin e mbar dhe të duhur për q'do shtet dhe q'do komb. Pasi që vlera dhe rëndësia e saj jan të mëdha atëherë pse mos të ndihmohet drejtesia shqiptare!. Siq e dimë, në Shtetet shqiptare për fat të keq drejtesia nuk funksionon ashtu siq duhet dhe është në ngecje të madhe, e kjo paraqet njëherit pengesën më të keqe dhe më të ashpër për zhvillimin e mëtutjeshëm. Faktorët që ndikojnë në përmirsimin e këtij elementi negativ jan pa dyshim investimi në sistemin juridik dhe në përgjithsi në avancimin e drejtësis.

Drejtesia në Zvicër

Siq e dimë drejtesia në Zvicër është në një avantazh të konsiderueshëm në krahasim me drejtësin shqiptare, dhe ky mund të jet një shembull se si duhet të funksionoj drejtesia, dhe q'ka duhet ndërmarrë në këtë drejtim. Nga ecuria e sukseshme e sistemit të drejtësis mvaren shum faktor në një Shtet, prandaj kësaj qështje q'dokush duhet ti qaset më me seriozitet dhe të ndërmerr ndonjë veprim për përmirsimin e saj. Me fillimin e funksionimit të drejtësis fillon të funksion Shteti më mir, ndalet korupcioni dhe kështu hec përpara. Për këtë, dhe arsye të tjera ja vlen që drejtesi-a të ndihmohet me ndihma dhe mënyra të ndryshme. Për këtë duhet kuadër i profesionalizuar të cilin mund ta arrijmë vetëm me anë të trajnimeve adekuate. Por, si të bëhen këto trajnime pasi kushtojnë shum?! Ju mund të merrni një kredi nga ne dhe kështu ti aktivizoni dhe inspironi më tepër rinin shqiptare në këtë drejtim.

Si të ndihmohet drejtesia shqiptare

Mënyra për ta ndihmuar dhe për ta bërë që drejtesia Shqiptare të funksionoj si duhet jan të shumta, mjafton vetëm dëshira dhe vullneti për këtë. Tek ne egziton mundësia për kredi nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj, para me të cilat ju mund të filloni një lloj trajtimi profesional, që do të ndihmonte dhe do t'korigjonte funksionimin e sistemit të drejtësis ashtu siq duhet në Shtetet shqiptare. Ofertat jan falas dhe pa detyrime, prandaj urdhëroni dhe plotsoni formularin e pastaj ne ju kontaktojmë për sqarime dhe paqartësit e mundshme. Shfrytëzoni këto mundësi sepse jan shum të vlefshme për Atdheun tuaj.

Kërkesa për kredi