Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Forumi shqiptar paraqet një bashkësi të njerzve e cila formohet për qëllime të përbashkëta dhe të përgjithshme. Forumi shqiptar q'doherë ka luajtur një rol të rëndësishëm në veprimtarit e tyre pamarr parasysh fushën në të cilën veprojn dhe qëllimet për të cilat jan krijuar. Forume organizohen kudo në botë, në q'do shoqëri demokratike dhe ato gjithashtu japin kontribute të mëdha në ngritjen e vetdijes së qytetarve dhe njëherit kan arritur rezultate të shkëlqyera në sferat e tyre.

Forumi Shqiptar në Zvicër

Edhe në Zvicër dhe kudo në vendet tjera ku jetojnë bashkatdhetarët tanë, Forumi shqiptar është prezent dhe q'doherë paraqitet me ide, qëllime dhe porosi të qarta për popullin tonë. Ato zakonisht mundohen që përmes organizimit të tyre ti shfaqin problemet apo veset jo t'mira të shoqëris dhe kështu ti largojnë ato sa më shpejt nga mesi jonë. Forumi Shqiptar ka arritur që me anë të porosive të tyre të qarta dhe me anë të veprimtarive të tyre të ngritin sadopak vetdijen e qytetarve Shqiptar që jetojnë në Zvicër, që t'ju mësojnë fëmijve të tyre gjuhën amtare dhe mos ti harrojnë traditat dhe adetet tona kombëtare.

Jepne edhe ju kontributin tuaj në këtë drejtim

Ndoshta nuk keni kohë të mjaftueshme të jeni antar aktiv në to, por Forumi Shqiptar ndihmohet edhe me metoda të tjera. Ju mund të kontriboni me ndihma financiare dhe kështu ta siguroni jetëgjatësin e tyre. Edhe nëse s'keni para, merrni një kredi dhe ndihmoni ato, ofertat jan falas dhe pa detyrime. Ju duhet vetëm të zgjedhni shumën që e dëshironi nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj e për të tjerat kujdesemi ne. Urdhëroni dhe mos humbni kohë më tepër, jemi në shërbimin tuaj në q'dokohë.

Kërkesa për kredi