Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Siq e dimë sporti në ditët e sodit paraqet fushën më të zhvilluar dhe më aktuale, kjo ndodh sidomos me futbollin. Futbolli është shum i avancuar dhe ka shikueshmëri më të madhe se q'do sport tjetër, ai është i përqëndruar më së shumti në Evropë ku bëjnë pjes Klube gjigante. Në këto klube jan prezent shum futbollist Shqiptar të cilët kan arritue të dëshmojnë cilsi të mrekullueshme dhe efikase. Futbollist shqiptar nuk hasen vetëm në Klubet Evropiane, por gjenden kudo në botë dhe njëherit po tregojn rezultate të jashtzakonshme.

Si krijohet një Futbollist Shqiptar

Sporti Shqiptar në përgjithsi ka qen dhe mbetet në një shkallë shum të ulët të zhvillimit edhe përkundër përmirsimeve të fundit. Mirpo, edhe përkundër kësaj në Klubet më të mëdha luajnë shumë futbollist Shqiptar, që nënkutpon se egzistojnë shum talentë të cilët nuk kan gjetur përkrahje nga Klubet tona dhe jan detyruar që suksesin dhe aftësit e tyre ti tregojnë në Klubet tjera më të zhvilluara. Ky faktor paraqet një ngecje shum të madhe në zhvillimin e sportit tonë, për arsye se nuk i kushtohet rëndësia e duhur, duke bërë kështu që shum futbollist Shqiptar të largohen nga Shteti i tyre.

Si ta ndihmojmë sportin Shqiptar?

Sigurisht që suksesi i këtij sporti varet shum nga investimi dhe përkushtimi që bëhet në të. Që të krijohet një futbollist Shqiptar i klasës botrore, duhet të investohet dhe duhet ti plotsohen kushtet e mira për trajtim, dhe një kujdesje e vazhdueshme për të. Ju këtë mund ta bëni edhe pse nuk keni mjete financiare. Nëse fëmija juaj ose ndonjë i afërt ka talentin dhe aftësit për tu bërë futbollist i mirë, atëher duhet ti ndihmoni dhe të investoni në të. Merrni një kredi nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe mos u brengosni për tjetër.

Kërkesa për kredi