Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Përdorni dhe shfrytzoni kreditkarta që parat tuaja ti keni më të sigurta. Mos e ngarkoni veten tuaj me brenga të kota duke bartur parat e thata me vete, kur keni mundësi shum të mirë për t'ju shmangur vjedhjeve të ndryshme. Me Kreditkarta, ju mund të realizoni të gjitha dëshirat dhe idet tuaja sikur kur i keni parat e thata në dorë, ato jan vetëm mjet për sigurimin e tyre dhe mjet për lehtësim në mbajtje të parasë. Shfrytëzoni të arriturat e teknologjis bankare dhe përdorni sa më shumë kreditkarta.

Merrni edhe ju Kreditkarta

Q'dokush që dëshiron të ketë mundësi plotsuese nga Banka dhe ti shfrytëzoj të mirat që ofrohen në ditët e sodit, le të aplikoj për kreditkarta. Kreditkarta, ofron mundësi të shumta sepse me anë të tyre mund të nxirren para të tjera përveq atyre që i keni në posedim. Pra, kreditkarta paraqet një mundësi ndihme me anë të së cilës lejohet që për nevoja të ndryshme të nzirren para nga llogarit bankare, dhe të njëjtat të kthehen me këste mujore. Mundësit dhe ofertat jan shum të mira andaj aplikoni edhe ju për Kreditkarta.

Urdhëroni tek ne dhe aplikoni për kredi

Nuk keni vend tjetër më të përshtatshëm ku mund të aplikoni për Kreditkarta. Urdhëroni tek ne dhe shfrytëzoni ofertat tona. Merrni kreditkarta dhe aplikoni për kredi nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj. Duhet vetëm të plotsoni formularin ton online dhe të dërgoni dokumentet e nevojshme, e pastaj ne ju kontaktojmë për sqarime dhe informata të nevojshme. Ofertat tona jan falas dhe pa detyrime andaj mos hezitoni dhe shfrytëzoni ofertat tona.

Kërkesa për kredi