Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Kursi valutor paraqet vlerën e këmbimit të monedhës vendore me mënedhat e huaja gjegjësisht devizat. Kursi valutor është i lidhur ngusht me bankat sepse bankat jan ato që mirren më së shumti me monedha kombëtare dhe deviza. Kursi valutor i këmbimit jo q'doherë është stabil, ai mund të ket ulje dhe ngritje të vlerës këmbyese të ndonjë monedhe botrore. këto ulje dhe zbritje që mund të ndodhin kan si efekte pozitive poashtu edhe efekte negative pasi që depozitat bankare mvaren shum nga stabiliteti i kursi-t valutor.

Kursi valutor në Zvicër

Siq e dimë se kohëve të fundit kursi valutor i BE-së gjegjësisht Euros ka pësuar rënje të konsiderueshme në krahasim me fillimet e qarkullimit të tij në treg, ndërsa valuta Zvicërane ( CHF ) edhe përkundër kësaj lekundjeve të Euros po arrin të qëndroj stabile. Kjo ka ndodhur për shkaqe të ndryshme ekonomike dhe paraqet një mundësi fenomenale për fitim. Ju mund të merrni një kredi dhe të depononi para në Euro, pasi që vlera e saj momentalisht është e ulët ne krahasim me CHF. Pas një kohe të shkurtër sipas të gjitha bazave vlera e këmbimi-t valutor dhe në përgjithsi kursi valutor i Euros do të rimëkëmbet, kështu që ju do të arrini përfitime të mëdha.

Si fitohet nga kursi valutor?

Me një kredi të vetme që do të merrni nga ne ju mund ti kyqeni këtij biznesi. Zgjedhni shumën e dëshiruar nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat të mjaftueshëm kohor nga 12 - 72 muaj, dhe depononi parat tuaja në EURO. Duhet vetëm të plotsoni formularin, dhe ne do t'ju kontaktojmë për sqarime dhe udhëzime të nevojshme. Ofertat jan falas dhe pa obligime, mundësin për fitim e keni në dorën tuaj prandaj mos e lëshoni.

Kërkesa për kredi