Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Shitja paraqet një veprim me anë të së cilës sendet ose prodhimet tuaja i ndërroni me para. Shitje realizon q'dokush që ka ndonjë prodhimtari dhe ka sende për ti shitur. Shitja në disa raste është shum e lehtë sepse mund të posedoni sende të vlefshme dhe shum të kërkuara. Nga shitja zakonisht realizohen përfitime përveq në raste tä rralla kur mund të ketë edhe humbje. Që të mund të realizoni shitje dhe të përfitoni nga ajo duhet që të investoni dhe të hapni ndonjë prodhimtari me të cilën do të prodhoni produkte ose sende të tjera. Por pasi që e dimë se kjo mënyrë kushton shum atëherë duhet të drejtoheni tek ne dhe të merrni një kredi me të cilën do ti shmangni problemet tuaja.

Shitje e shpejtë

Që të mund të realizoni një shitje të shpejtë atëherë duhet të prodhoni diqka që është më e kërkuar dhe me qmim më real. Q'dokush dëshiron që të prodhoj diqka për shitje por i duket e pamundur. Kjo ndodh për arsye se nuk është në dieni për ofertat tona. Tek ne mund të merrni kredi të larta dhe të filloni prodhimin e cilitdo produkt që kërkohet në treg, dhe në këtë mënyrë të realizoni fitime. Pse mos të shfrytëzohen këto mundësi kur jan për të mirën tuaj? Mos hezitoni por interesohuni më tepër për ofertat tona.

Realizoni shitje me ndihmën tonë

Për q'dolloj kërkese që ju keni nevoj ne ju dalim në ndihmë, pra edhe për shitje ne jemi në dispozicionin tuaj me ofertat tona më të mira. Edhe nëse doni të hapni kompani të mëdha ne jemi prap në ndihmën tuaj, sepse kredia jon është nga 3'000 - 250'000 CHF dhe me afat kohor nga 12 - 72 muaj. Ju duhet vetëm të plotsoni formularin pastaj ne ju kontaktojmë për detajet dhe udhëzimet tjera. Informohuni më tepër duke na kontaktuar se jemi në dispozicionin tuaj dhe informatat jan falas dhe pa detyrime.

Kërkesa për kredi