Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Shkolla, siq e dimë paraqet bazat e një shoqërie të shëndoshë dhe kontstruktive. Rëndësia e saj është e madhe pasi që aty fitohet dituria e par dhe bazat elementare të jetës si shkrimi, leximi. Duke e ditur rëndësin e saj, atëher në Shkolla duhet investuar më tepër dhe duhet ofruar kushte sa më të mira për nxënësit. Duke ofruar kushte të mira për mësim, atëherë sigurisht se edhe rezultatet do t'jenë më të mira dhe kështu do të ecet në drejtimin e duhur.

Shkolla shqiptare

Shkolla shqiptare është shum e neglizhuar dhe e pazhvilluar, edhe pse në dekadat e fundit ka një përparim të ndjeshëm në ketë drejtim. Një ndër koeficientët më të rëndësishëm me anë të së cilës matet standardi jetsor i qytetarve është edhe numri i studentëve të regjistruar nëpër fakulltete dhe që studjojnë. Duke patur parasysh këto arsye, atëherë vlen të investohet dhe vlen ti jepet përkrahje ndërtimit të Shkollave shqiptare anembane botës ku ka Shqiptar. Jepni kontributet tuaja, dhe shfaqne humanitetin që gjendet brenda jush duke marr një kredi nga ne, dhe duke investuar në këtë sferë të rëndësishme.

Ndihma për Shkolla shqiptare

Nëse tani më e keni vendosur që të kontriboni sadopak në përmirsimin e kushteve nëpër Shkolla atëher bëjeni atë sa më herët. Ejani tek ne dhe zgjedhni shumën e dëshiruar nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj, dhe plotsoni formularin tonë pastaj ne ju kërkojmë për hollsi të tjera. Oferat tona jan falas dhe pa detyrime, prandaj informohuni për më tepër sepse jemi në dispozicionin tuaj.

Kërkesa për kredi