Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Siq e dimë, Shqiptaret ne Zvicer jan prezent me një numër të konsiderueshëm të tyre, dhe njëherit përbëjnë një brez shum të suksesshëm në bizneset e ndryshme. Ky sukses ka ardhur si rezultat i punës dhe angazhimit të madh të tyre dhe njëherit përbën një pikmbështetje të madhe për të gjithë bashkatdhetarët tonë që jetojnë në vendlindje. Shqiptaret ne Zvicer përveq se jan prezent në biznese të ndryshme, ato gjithashtu jan pjes e projekteve më të mëdha si sportive poashtu edhe shkencore, duke arritur kështu sukseset tona në një nivel me popujt më të zhvilluar të Evropës.

Shqiptaret ne Zvicer dhe suksesi i tyre

Siq e cekëm edhe më lartë, Shqiptaret ne Zvicer me punën dhe përkushtimin maksimal të tyre kan arritur që të depërtojnë thellë në bizneset Zvicerane, dhe njëherit ti adaptohen shum mirë klimës biznesore në një Shtet të huaj dhe të zhvilluar siq është Zvicra. Edhe pse dëbimi nga trojet tona dhe veprimtarit në Shtete të huaja nuk mund të llogariten suksese të mira, përsëri duhet theksuar të arriturat dhe kontributin që e dhan Shqiptaret ne Zvicer sidomos gjat luftës së Kosoves. Nga njëra anë dëbimi nga trojet tona është shum i hidhur, por nga ana tjetër ajo ka arritur të shëndërrohet në një sukses të madh për popullin tonë.

Mundësi për suksese të mëtutjeshme!

Sigurisht se këto suksese që kan arritur Shqiptaret ne Zvicer nuk kan ardhur vetëm ashtu kot e kot, por ato jan rezultat i një pune dhe përkushtimi të vazhduar në drejtim të suksesit të tyre. Ky sukses parasegjithash u ndihmua edhe nga kushtet e mira për biznes që ofrohen në Zvicër, duke e lehtësuar kështu fillimin e një biznesi personal me anë të ndihmave financiare, gjegjësisht kredive të ndryshme. Andaj shfrytëzoni edhe ju këto mundësi dhe merrni kredi nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj. Mos hezitoni dhe interesohuni, sepse ofertat jan falas dhe pa detyrime.

Kërkesa për kredi