Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Shteti si bashkësi e të gjithë qytetarve që jetojnë brenda kufijve të saj ka rëndësi dhe vler të madhe për një shoqëri. Shteti nuk është një send që sot blehet e nesër të shitet ose të prishet, ai është krenaria e një kombi dhe e të gjithë qytetarve të saj. Për këto dhe arsye të tjera ai duhet të ruhet dhe të punohet për të. Mirpo si të ruhet dhe si të zhvillohet mbeten sfidat më të mëdha për të gjitha shoqërit botrore.

Shteti Shqiptar

Siq e potencuam edhe më lartë Shteti duhet të ruhet dhe të investohet në të që të mund të zhvilloet më tepër. Shtetet Shqiptare për sa ju përket zhvillimeve dhe investimeve n'to jan ende në një faz të hershme dhe të pazhvilluar si duhet. Kjo ndodh nga pakujdesia dhe painteresimi, por ndonjëherë edhe nga pamundësia për ta ndihmuar. Tani ky problem i pamundësis është zgjidhur sepse tek ne ofrohen ndihma të mëdha financiare. Merrni një kredi dhe investoni në cilëndo fush, sepse kështu ndihmohet edhe Shteti por edhe vet ju.

Si ndihmohet Shteti

Mënyrat me të cilat ndihmohet Shteti jan të shumta, e njëra ndër to është padyshim investimi. Me anë të një kredie që do të merrni nga ne ju do të mund ti realizoni të gjitha projektet tuaja që i keni ëndërruar. Zgjidhni shumën nga 3'000 - 250'000 CHF me një afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe plotsone formularin që të kemi të dhënat tuaja pastaj ne ju kontaktojmë për sqarime tjera të mëtutjeshme. Oferta është falas dhe pa detyrime, interesohu dhe pyet.

Kërkesa për kredi