Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Studentet paraqesin forcën dhe potencialin më të madh për ardhmërin e një kombi. Sa më tepër studentë që ka një shtet aq më të mëdha jan mundësit për zhvillimin e tij. Mirpo shpeshherë ndodh që nga mungesa e kushteve financiare numri i studentëve të zvoglohet. Ky faktor negativ është prezent sidomos në Kosov dhe Shqipëri. Por vallë a duhet të lejohet kjo?! Egzistojn mundësi për ta ndryshuar këtë faktor negativ që pengon studentet dhe studimet e tyre më të larta.

Studentet shqiptar

Siq e dimë, arsimimi është faktori kryesor për zhvillim, por Studentet shqiptar nuk arrijnë tu kushtojnë interesin e duhur studimeve dhe arsimimit. Kjo ndodh sepse Shteti nuk mund ti plotësoj kushtet e nevojshme për studime të mira dhe cilsore. Në këtë rast duhet ndihmuar edhe me metoda tjera. Njëra ndër këto metoda është marrja e kredive të ndryshme që ne ofrojmë. Me anë të kësaj oferte që ne e ofrojmë ju mund ti ndihmoni Studentet në mënyr direkte me dhënjen e bursave.

Kredi për Studentet

Ejani tek ne dhe zgjedhni shumën e dëshiruar nga 3'000 - 250'000 CHF me afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe ndihmoni kështu Studentet shqiptar sepse ato jan ardhmëria e kombit tonë. Plotsoni formularin që të kemi të dhënat tuaja pastaj ne ju kontaktojmë për informata tjera plotsuese. Oferta jon është falas dhe pa detyrime prandaj pyesni, interesohuni dhe informohuni më tepër. Jemi në dispozicionin tuaj q'doherë që keni nevoj.

Kërkesa për kredi