Faiz
6.9%
3000 ile 250'000 isviçre frangı arası krediye.
Talep edilen miktar:
Chf
Taksit / vaadesi:
Ay
Aylık ödeme:
Toplam faiz:
Medya

Medya, her türlü bilgiyi insana ve topluma ileten, bilgilendirme, eğitim ve eğlendirme gibi üç ana sorumluluğu olan hem görsel hem işitsel araçların tamamına denmektedir. Medya; görsel sanatları, müziği, tiyatroyu ve tüm insanların davranışlarını kapsamaktadır. Medya; bilgileri yayar, eğitir, eğlendirir veya bilgiye yönelik davranışlar oraya koyar.

Sosyal Medya

Sosyal medya, genel anlamda hayatımızı kolaylaştıran ve hızlandıran, kişilerin internet üzerinden birbirleriyle yaptıgı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.

Televizyon

Televizyon, John Baird tarafından 1926 yılında icat edilmiştir. Ayni zamanda kitle iletişim aracı da olan televizyon, yayınlanan görüntü ve sesleri alıcıya ulaştıran elektronik cihaz sistemidir. Uzak görüntü' ya da 'uzaktakini görme' anlamına gelen televizyon kelimesi, radyoda olduğu gibi hem bir teknoloji hem de o teknolojiyi kullanan araçtır.

Radyo

Radyo; Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan, kablosuz, tek yönlü sözel yayın aracına verilen isimdir. İlk radyo yayını, 1907 yılında Berlin ile Kopenhag arası bir söz iletiminde yapılmıştır.

Başvuru